WinFOFRS - co nového v posledních verzích ..

verze 4.00.1 (2024)  
*SYS: legislativní úpravy pro rok 2024 - změna DPH ze tří sazeb na dvě (základní 21% a nižší 12%)
+MTZ: nový doklad výdeje - "Doborpis k faktuře 2023". V tomto dokladu lze měnit DPH klávesou F7 na políčku DPH zpět na 10 nebo 15 procent
verze 3.01.7  
+MTZ: sumarizace položek dle šarže a skladové karty při načítání z EAN souborů (pokud se naskenují položky se stejným výrobkem a stejnou šarží vícekrát)
*MTZ: změna formátu tisku druhého řádku na skladových fakturách. EAN se přesunul pod číslo skladové karty a změnilo se pole poplatku za elektroodpad
verze 3.01.4  
+MTZ: záznam uživatelského smazázní souboru s dávkou EAN kódů připravenou ke zpracování
+MTZ: nový algoritmus automatického generování GTIN kódů pro CHTI dle zadaní. Generuje se klávesou * na poli "EAN kód" ve skladovém ceníku
verze 3.01.3  
+MTZ: podpora datových terminálů Zebra (android). Online přístup do databáze MSSQL z terminálu, nový typ komunikace programu WinFofrs a terminálů
+MTZ: před uzavíráním výrobního příkazu musí být již zadaná výrobní cena, jinak nelze výrobní příkaz posunout do statusu "Vyrobeno"
verze 3.01.0  
+UCT: natažení kurzového lístku ČNB i u měsíčního kurzu - importuje se dle zadaného datumu
*UCT: oprava převodu DPH z dokladu minulého roku s duzp tohoto roku, pokud měl pouze DPH a základ JCD (pojistné plnění, clo apod). Takový doklad se do následujícího roku při převodu účetních zůstatků nepřenesl
*MTZ: oprava problému při uložení poslední nákupní ceny při vytvoření příjmu z předpříjmu
verze 3.00.2  
+FAK: přidání odesílání faktur ve fromátu PDF v samostatné fakturaci přes mailový program počítače (stejné jako již fungující odesílání ze skladové fakturace) - nutno poprvé nastavit
+MTZ: pravé tlačítko myši na skladovém ceníku vyvolá menu s možností přepočtení ceny dané skladové karty ve všech zákaznických nebo speciálních cenících
verze 3.00.1 (2023)  
+SYS: přidání systému automatického zálohování při zavření programu. Interval zálohování se nastavuje v ini souboru. Záloha se provádí postupně do 3 adresářů (vždy budou k dispozici 3 zpětné zálohy), které se přepisují. Cesta se v ini uvádí včetně lomítka na konci
+UCT: zabudování tlačítka "Stažení kurzového lístku z ČNB", které stiskem importuje kurzový lístek do zadaného datumu. Tlačítko je funkčí pouze při nastavení denního kurzu
+MTZ: v dokladech výdeje, příjmu, převodky a objednávky při zadávání čísla skladové karty na stisk tlačítka F4 vyskočí okno rychlého hledání v ceníku dle názvu skladové karty. Při použití F5 místo F4 se provede stejná operace, ale hledá se dle čísla skladové karty. Ve vyhledávacím okně lze přepínat třídění a hledání kliknutím myší na hlavičku sloupce podle kterého se má hledání přetřídit
+MTZ: ve výdejích v sekci "vyhledání" je nové zaškrtávátko "Vlastní". Pokud je zaškrtnuto zobrazuje pouze doklady vytvořené a naposled editované přihlášeným uživatelem. Změna tohoto stavu se projeví až po znovuotevření formuláře výdejů
+MTZ: přidání odesílání faktur a dodacích listů ve fromátu PDF přes mailový program počítače mimo již existující přímé odesílání mailu bez mail programu
verze 2.09.1  
*SYS: příprava databáze na změny struktur nového roku - modulové přístupy
verze 2.08.6  
+UCT: při účtování faktur došlých FP lze klávesou * na poli kurz zadat ruční hodnotu kurzu pro zaúčtování. Tato volba se využije především při účtování tuzemských faktur v cizích měnách
*BAN: v případě dvou různých bank používajících Multicash na stejném PC došlo k rozlišení souborů pro jednolivé banky při natahování výpisů. Nutno zadat do Banka.ini do sekce Option_NBAN parametr UctID, ve kterém bude identifikátor účtu z kódu :25: STA souboru
*ODB: důslednější kontrola formátu ev.čísla, upozornění na existenci stejného Ič
*MTZ: odstranění chyby v sestavě a exportu intrastatu při použití kódu 21 (vrácení zboží) u dovozu i vývozu
verze 2.08.1  
*SYS: rozšířené logování - zaznamenání při systémových operacích (zápis parametrů, obnova indexu, reset uživatele apod.)
+MTZ: export ceníku interního do dbf byl rozšířen o minimální zásobu skladů
*MTZ: oprava kontroly nepovolených znaků u jména souboru v odkazech ke skladovým kartám v ceníku
verze 2.07.2  
+MTZ: pokud ve výdejce na sloupečku "Cena/mj" bude stisknuta klávesa "*", zobrazí se cena daného produktu včetně DPH
+MTZ: upravené parametry výběru pro sestavu - "S3016| Obratovost karet" zobrazí se cena daného produktu včetně DPH
+MTZ: ve výdeji na DL, výdeji na FA. apod. se na políčku objednávka v hlavičce dokladu po napsání čísla objednávky a stisku klávesy F10 natáhne soubor vydaných palet z externího skladu. přes soubor "Evyd*.csv" (zadává se číslo skladu)
+MTZ: opravená funkčnost parametru "nedokrývat objednávky" v nastavení skladu
verze 2.07.0  
TOOL: možnost používat nepřetržitý import objednávek rovnou do MTZ WinFOFRS (bez možnosti ručního ovlivnění). Zároveň se provádí rezervace. Stavy skladu se potom zpět na eshopy posílají ponížené právě o rezervace (probíhající objednávky)
TOOL: přidání modulu propojení s eshopem MALL.CZ přes XML feed. Import položek zboží a jeho dostupnosti na stránky eshopu. Stahování objednávek a načítání do WinFOFRS
+ODB: možnost označit přímo u odběratele tisk dvouřádkové faktury (EAN, dodatečný text apod.)
+MTZ: stahování objednávek z eshopu MALL.CZ přes XML feed objednávek
+MTZ: speciální tisk objednávek s orig.číslem UO*.csv. Jde o objednávky napřímo od spřátelených webových stránek. Do adresy dodavatele na DL se tiskne spřátelený web ale zásilka odchází na dod.adresu
*MTZ: upravený export pro PPL - nový druh dopravy PPL Parcel Shop (označuje se znaky KM +číslo PPL boxu v políčku město)
verze 2.06.2  
*MTZ: upravené vykazování dovozu a vývozu zboží Intrastat 2022. Nový jednorázový výkaz vývozu a nová struktura exportního souboru pro IStatDesk
verze 2.06.1  
*ODB: rozšíření velikosti individuálního/zákaznického závěrečného textu na daňových dokladech
*ODB: rozšíření velikosti názvu zákaznického ceníku v adresáři odběr/dodav na 25 znaků
+MTZ: do skladového ceníku byla přidána proměnná UDI (označování zdravotnickéhoho materiálu). Tím lze nově rozlišit, pokud není EAN výrobku totožný s UDI
+MTZ: zákaznické a speciální (doménové) ceníky obsahují nově externí kategorii nebo parametry. Tato hodnota se používá při propojení ceníků na cizí internetové obchody, které si drží svoje kategorie a nepoužívají kategorizaci z normálního ceníku
+MTZ: nové třídění podle stáří objednávek v plánu výroby. Zároveň nové značení tříděných sloupců
verze 2.05.6  
+MTZ: změna účtování pokladních dokladů ze skladu - možnost účtování na rozdílné druhy dokladů PP a rozdílné účty 211 dle uživatele, který vystavil pokladní doklad ve skladu. Pokladní doklad se již netvoří při zápisu dokladu, ale tlačítkem Pokl/EET na výdejce
+MTZ: změna práce s automatickými pokladními doklady ve skladu. Pokud máme u uživatele v nastavení skladu "používat pokladnu" a "účet pokladny" pak mohu přes tlačítko "Pokl/EET" ve výdejích pro prodej (na fakturu, zahraniční fakturu a prodejku) vytvořit k výdejce i příjmový pokladní doklad. Číselná řada pokladních dokladů se rozlišuje na jednotlivé pokladny/uživatele. Následně při zaúčtování prodejů skladu v účetnictví se zároveň vytvoří doklady PP podle těchto vystavených pokladních dokladů
verze 2.05.3  
+MTZ: v předpříjmu je nové menu na pravé tlačítko myši "Blokace - předpříjem", které provede označení předpříjemky jako vyřízené (stejný status jako v případě vytvoření příjemky) nebo vrátí zpět jako nevyřízenou
+MTZ: přidání sestavy předpříjmu dle dokladu v nabídce skladu "Sestavy - příjmy - předpříjem"
+MTZ: inveturní sestavy zobrazují umístění podle jednotlivých skladů, ne z ceníku jako tomu bylo doposud
+MTZ: rozšíření práce s doménovými ceníky. Mohou být přiřazeny k odběrateli místo zákaznického ceníku. Cena z doménového ceníku se potom propíše do objednávky a faktury
+MTZ: import zálistu ceníkových položek ze souboru XLSX
*MTZ: kontrola blokace vybraného zákazníka i v objednávce - "Odběratel zablokován. Přesto použít ?"
*MTZ: další možnost výběru při práci s položkami v zákaznickém nebo doménovém ceníku. Možno vybrat i kritérium "dle druhu a zařazení" skladové karty
verze 2.05.1  
+MTZ: změny ve výrobě - detailní popis se připravuje
*MTZ: při klávese F7 na počtech kusů v objednávce došlé se zobrazují počty šarží/výr.čísel a datumy expirací dané skladové karty na skladě. Pouze ve skladech s evidencí šarží nebo výrobních čísel (ne evidence palet)
+MTZ: pomocí klávesy F5 na čísle skladové karty se v objednávce otevře okno s rychlými informacemi o skladové kartě (status)
+MTZ: ve výdejkách a převodkách nově najdete na pravé tlačítko myši vytvoření Excel souboru pro logistický portál HOPI, volba se jmenuje "Export HOPI"
*SYS: změny ve vyhledávacím formuláři na klávese F4 v dokladech. Nové použití tlačítka "Filtr" - Nejprve vybereme sloupec který chcete filtrovat, pak napíšete do vyhledání část textu, který chcete použít pro filtrování. Pak stisknete klávesu F9 nebo tlačítko "Filtr". Pokud chcete filtr zrušit, nechte pole vyhledávání prázdné a znovu stiskněte F9 nebo tlačítko "Filtr". Třídit jde vzestupně i sestupně
+ODB: tlačítko "Fakturace" pod vyhledáváním zobrazuje přehled všech skladových prodejů daného zákazníka. Pokud je součástí programu i modul účetnictví tak se zde zobrazuje i informace o zaplacení faktury nebo prodejky
verze 2.04.3  
+LOG: nové menu "Přihlášení uživatelé". Možnost zjištění přihlášených uživatelů pomocí pravého tlačítka myši na spodní informační liště v hlavním okně programu
+UZI: nastavení emailové adresy a telefonu na jednotlivé uživatele. Pokud je vyplněno tiskne se na fakturu místo defaultního emailu a telefonu z nastavení
+MTZ: přesunutí informace umístění na skladu do záložky "Stav" v ceníku. Nově se váže k jednotlivým skladům
+MTZ: tisk "umístění" na skladu ve všech režijních dokladech bez cen (příjem,výdej,dodací list)
+MTZ: při tisku převodky mezi sklady je možno vybrat rovnou tisk příjemky na cílový sklad (nemusí se přeskakovat do příjmu)
+MTZ: nová sestava položková - výdeje i příjmy podle čísla palet
+MTZ: nový formát importních souborů pro DHL Freight - nová legislativa ohledně nebezpečných zásilek
+MTZ: kontrola otevřených dokladů a přihlášených uživatelů při spuštění "Obnovy indexu dat"
+MTZ: upravená sestava paletové dohledatelnosti - nově lze kombinace zboží, šarží a datumů spotřeby
+MTZ: při zadávání objednávky lze přes klávesu F4 na sloupečku "množství" zobrazit informace o počtu objednaných kusů a počtu kusů v předpříjmu. Podobně pomocí klávesy F7, zobrazíte šarže nebo výrobní čísla na skladě
+UCT: automatické rozúčtování platební brány GPwebpay dle CSV souboru