WinFOFRS - co nového v posledních verzích ..

verze 2.05.5  
+MTZ: Změna práce s automatickými pokladními doklady ve skladu. Pokud máme u uživatele v nastavení skladu "používat pokladnu" a "účet pokladny" pak mohu přes tlačítko "Pokl/EET" ve výdejích pro prodej (na fakturu, zahraniční fakturu a prodejku) vytvořit k výdejce i příjmový pokladní doklad. Číselná řada pokladních dokladů se rozlišuje na jednotlivé pokladny/uživatele. Následně při zaúčtování prodejů skladu v účetnictví se zároveň vytvoří doklady PP podle těchto vystavených pokladních dokladů
verze 2.05.3  
+MTZ: v předpříjmu je nové menu na pravé tlačítko myši "Blokace - předpříjem", které provede označení předpříjemky jako vyřízené (stejný status jako v případě vytvoření příjemky) nebo vrátí zpět jako nevyřízenou
+MTZ: přidání sestavy předpříjmu dle dokladu v nabídce skladu "Sestavy - příjmy - předpříjem"
+MTZ: inveturní sestavy zobrazují umístění podle jednotlivých skladů, ne z ceníku jako tomu bylo doposud
+MTZ: rozšíření práce s doménovými ceníky. Mohou být přiřazeny k odběrateli místo zákaznického ceníku. Cena z doménového ceníku se potom propíše do objednávky a faktury
+MTZ: import zálistu ceníkových položek ze souboru XLSX
*MTZ: kontrola blokace vybraného zákazníka i v objednávce - "Odběratel zablokován. Přesto použít ?"
*MTZ: další možnost výběru při práci s položkami v zákaznickém nebo doménovém ceníku. Možno vybrat i kritérium "dle druhu a zařazení" skladové karty
verze 2.05.1  
+MTZ: změny ve výrobě - detailní popis se připravuje
*MTZ: při klávese F7 na počtech kusů v objednávce došlé se zobrazují počty šarží/výr.čísel a datumy expirací dané skladové karty na skladě. Pouze ve skladech s evidencí šarží nebo výrobních čísel (ne evidence palet)
+MTZ: pomocí klávesy F5 na čísle skladové karty se v objednávce otevře okno s rychlými informacemi o skladové kartě (status)
+MTZ: ve výdejkách a převodkách nově najdete na pravé tlačítko myši vytvoření Excel souboru pro logistický portál HOPI, volba se jmenuje "Export HOPI"
*SYS: změny ve vyhledávacím formuláři na klávese F4 v dokladech. Nové použití tlačítka "Filtr" - Nejprve vybereme sloupec který chcete filtrovat, pak napíšete do vyhledání část textu, který chcete použít pro filtrování. Pak stisknete klávesu F9 nebo tlačítko "Filtr". Pokud chcete filtr zrušit, nechte pole vyhledávání prázdné a znovu stiskněte F9 nebo tlačítko "Filtr". Třídit jde vzestupně i sestupně
+ODB: tlačítko "Fakturace" pod vyhledáváním zobrazuje přehled všech skladových prodejů daného zákazníka. Pokud je součástí programu i modul účetnictví tak se zde zobrazuje i informace o zaplacení faktury nebo prodejky
verze 2.04.3  
+LOG: nové menu "Přihlášení uživatelé". Možnost zjištění přihlášených uživatelů pomocí pravého tlačítka myši na spodní informační liště v hlavním okně programu
+UZI: nastavení emailové adresy a telefonu na jednotlivé uživatele. Pokud je vyplněno tiskne se na fakturu místo defaultního emailu a telefonu z nastavení
+MTZ: přesunutí informace umístění na skladu do záložky "Stav" v ceníku. Nově se váže k jednotlivým skladům
+MTZ: tisk "umístění" na skladu ve všech režijních dokladech bez cen (příjem,výdej,dodací list)
+MTZ: při tisku převodky mezi sklady je možno vybrat rovnou tisk příjemky na cílový sklad (nemusí se přeskakovat do příjmu)
+MTZ: nová sestava položková - výdeje i příjmy podle čísla palet
+MTZ: nový formát importních souborů pro DHL Freight - nová legislativa ohledně nebezpečných zásilek
+MTZ: kontrola otevřených dokladů a přihlášených uživatelů při spuštění "Obnovy indexu dat"
+MTZ: upravená sestava paletové dohledatelnosti - nově lze kombinace zboží, šarží a datumů spotřeby
+MTZ: při zadávání objednávky lze přes klávesu F4 na sloupečku "množství" zobrazit informace o počtu objednaných kusů a počtu kusů v předpříjmu. Podobně pomocí klávesy F7, zobrazíte šarže nebo výrobní čísla na skladě
+UCT: automatické rozúčtování platební brány GPwebpay dle CSV souboru
verze 2.03.3  
+LOG: nové sestavy uživatelů kteří jsou právě přihlášení v programu a sestava chybných ukončení WF
+MTZ: na skladové faktuře se tiskne poplatek za elektroodpad u položek které mají vyplněno v ceníku OEEZ
+MTZ: pokud je vyplněno v ceníku "minimální prodejní množství" při prodeji upozorňuje pokud množství není násobek takového čísla
*MTZ: nový způsob "Obnovy indexu dat" - velké zrychlení
+MTZ: nová záložka v ceníku skladu "Param" kde se dají přiřazovat množství kategorií a parametrů pro jednotlivé skladové karty. Využívá se především pro kategorizace eshopů
+ODB: v parametrech se dá nastavit rozmezí pro nabídku nových čísel pro nové záznamy v adresáři
verze 2.02.3  
* MTZ: v nástrojích je přepracovaný "Počet dokladů dle uživatele". Nově obsahuje i objednávky a parametry jsou nově od datumu do datumu. Doposud bylo pouze za celé měsíce
+ MTZ: nový export výdeje do formátu DHL pro zpracování webovou aplikací "DHL freight"
verze 2.02.1  
+ LOG: přepracovaný systém logování uživatelů a sledování neplatných odhlášení
* ODB: rozšíření velikosti textu u názvu firmy, adresy, ulice
+ MTZ: sestava prodejů položkově po dnech a za druhy skladových karet "sestavy - výdeje - denní přehledy"
+ MTZ: pro automatické exporty dat - datum posledního exportu dat ceníku
verze 2.01.1  
+ MTZ: v ceníku tlačítko "Link" - nastavení odkazů na obrázky, návody apod. Odkazy jdou zrovna spustit
* MTZ: nové kódování UTF-8 pro exportní soubory určené do Zásilkovny
* MTZ: vystavování a účtování pokladních dokladů k hotovostním platbám na jednotlivé uživatele. Dříve bylo možno použít pouze jednu pokladu
* MTZ: rozšíření názvu skladové karty na 40 znaků
* ODB: rozšíření pole město ve fakturační adrese na 35 znaků
verze 1.99.1  
* PAR: nastavení kapacity každého skladu
+ MTZ: vytváření speciálních ceníků (doménové, akční, pro měny apod.) podobně jako zákaznické ceníky. Pracuje se s nimi ve formuláři zákaznických ceníků
* MTZ: rozšíření zákaznických ceníků o volné texty velkého rozsahu (popisy, složení, návody)
* MTZ: změny v tisku a práci s paletovými a kartonovými štítky
verze 1.98.6  
* MTZ: změna formuláře zákaznických ceníků, možnost vytvářet cílový ceník z libovolného ceníku, možnost přeceňování z libovolného zdrojového ceníku, vytváření doménových ceníků
verze 1.98.3  
* MTZ: nový soubor exportu dat z převodky a výdeje na DL do portálu HOPI - formát XLSX
verze 1.98.2  
+ PAR: do nastavení WF přidána možnost "tisk DL na dva řádky" (dříve spjato pouze s fakturou)
+ PAR: volba jestli tisknout položky paragonu s DPH a typ řazení položek na prodejních dokladech
* MTZ: vyřešen problém zobrazení šarží na skladové kartě a problém při tisku DL (přetečení paměti)
* MTZ: možnost volby druhu EAN (EAN8,EAN13,EAN128) na tisk štítku zboží z ceníku
+ MTZ: v ceníku na políčku EAN se po zadání čísla a stisku klávesy "*" spočítá validní EAN13
+ MTZ: vytvoření objednávky z chystáku klávesou F9 na čísle objednávky ve výdejce
+ MTZ: rozšíření o Speciální ceníky (akční, doménové, časové) v menu Zákaznické ceníky
+ MTZ: sestava výdeje - Denní přehled dle plateb
+ MTZ: ve výdeji nová kolonka "Expedice" - datum a čas expedice
+ MTZ: pro Chir export výrobních časů do excelu - dle zadání
* MTZ: úpravy zálistů - kontroly při editacích
verze 1.97  
* PAR: DPH - Nový způsob zaokrouhlování faktur. Bezhotovostní FA se nově nezaokrouhlují (není DPH ze zaokrouhlení)
+ ODB: pokud v adresáři odběr/dodav vyberu na záložce Fakturace1 - Dph hodnotu "R" jedná se o reverse charge (přenesenou daňovou povinnost). Při tisku faktury se objeví věta o přenesené daňové povinnosti
+ PAR: podle novelizace DPH již není možno zaokrouhlovat DPH. Byla tedy odebrána volba zaokrouhlování DPH
+ PAR: v číselníku způsobu plateb je nově nutno zadat typ platby (0..bezhotovostní,1..karetní,9..hotovostní)
+ MTZ: v menu "Nástroje - Kontroly - Vyřazené chystáky" je tisk palet chybně označených chystákem na uzavřené objednávky (pokud se nevymazal chysták po uzavření objed)
+ MTZ: export objednávky do MS Excel XLSX
+ MTZ: nová sestava "regleta - dle dodavatele" (podle ceníku)
* MTZ: sestavy příjmu hlavičkově (dle dokladu a dle Ič dodavatele) tisknou i hodnotu v měně