Co je program WinFofrs ..
Na jakých operačních systémech WinFofrs funguje ..
Co obsahuje WinFofrs ..
V dnešní době,  kdy přesné a  rychlé  informace pomáhají  udržovat existenci a  rozvoj firem,  je nutno  zvažovat nákup  dobrého, rychlého propracovaného ekonomického systému. Trh je v tomto směru bohatě zásoben, ale nyní více než kdy jindy, je nutno myslet i na rychlou návratnost takovéto investice. Není třeba spokojit se s koupí obecného software který řeší běžnými způsoby dané problematiky, ale software který bude mít i "něco navíc". Samozřejmostí je dnes také plně funkční síťové propojení a sdílení veškerých informací přes lokální sítě nebo pomocí internetu. Všechny tyto požadavky v sobě zahrnuje ekonomický systém WinFofrs.
Jedná se o ekonomický program pro malé a střední firmy, který je však díky technologii SQL schopen zpracovávat značné objemy dat v krátkých pracovních časech. Program využívají jak zákazníci zpracovávající tisíce datových záznamů za rok, tak i zákazníci s mnoha tisíci těchto záznamů za měsíc.
Program WinFofrs je možno provozovat na sítích i na lokálních počítačích. Jako síťové operační systémy jsou podporovány Windows NT/2000, Novel NetWare a Linux (SuSe, RedHat, Mandrake, Debian ..). Jako síťové protokoly např. TCP/IP, IPX/SPX, NetBios. Velikost diskového prostoru je závislá na množství zpracovávaných dat (cca od 50MB pro serverovou verzi). Na jednotlivých stanicích je možno použít jakékoli verze Windows (32/64-bit) od Windows 98 výše s rozlišením minimálně 800x600.
Jednou z významných podmínek při vývoji tohoto ekonomického systému byla modularita jednotlivých agend neomezující specifické přání zákazníka. Proto je sestaven z jednotlivých částí, které se dají využívat samostatně a nezávisle jeden na druhém.
Společným modulem pro všechny součásti je adresář odběratelů a dodavatelů. Do něho se zadávají veškeré obchodní kontakty obsahující podrobné informace o tel. spojeních, emailech, kontaktních osobách, dodacích a platebních podmínkách, platebních kreditech, jednotlivých omezení pro každého obchodního partnera. V adresáři je možno zadávat i jednotlivá dodací místa pro jednu fakturační adresu, čímž se eliminovalo zdvojování zadávaných záznamů. Dalším samostatným modulem je, samozřejmě podvojné účetnictví. Modul obsahuje práci s účetní osnovou a zůstatky na účtech, pořizování veškerých účetních dokladů, saldokonto a práci s dlužníky, automatický systém upomínek, tisky státem vyžadovaných formulářů v originální podobě a elektronické bankovní operace. Účtovat doklady je možno také v cizích měnách. Jednotlivé účetní případy (výnosy a náklady) je možno rozdrobit na samostatné účetní jednotky (střediska) a samostatné podjednotky (pracovníci, zakázky ..) Související, avšak v případě potřeby samostatnou součástí, je také hmotný a nehmotný investiční majetek zahrnující přehledy majetku, uskutečněných odpisů a veškeré historie nákupu a technických zhodnocení jednotlivých odpisových karet. Důležitou částí je také skladové hospodářství se skladovou fakturací umožňující vystavovat veškeré skladové doklady, faktury, zahraniční faktury (i v cizých měnách) atd.. Modul je připojitelný připojit i na terminálové čtečky čárových kódů což podstatně zrychluje a zefektivňuje práci. Obsahuje i značné množství přehledů, tiskových a statistických sestav skladových pohybů a rozsáhlý přehled pro vyhodnocování konkrétních obchodních případů. Tyto veličiny se mohou sledovat ještě přesněji a detailněji ve statistické nadstavbě skladu fungující pomocí tabulkového kalkulátoru MS Excel. Je možno využít také systém vedení skladových ceníků pro jednotlivé zákazníky nebo skupiny zákazníků obsahující speciální názvy a čísla karet, ceny, čárové kódy a další doplňující informace.Je možné použít nezávisle i samostatnou neskladovou fakturaci vystavující veškeré daňové doklady bez nutnosti vedení rozsáhlých číselníků zboží. Vhodné zejména na vystavování faktur za služby, nájmy, poplatky, zálohy ..., které nesouvisí se skladem.
Ekonomický software WinFofrs, vývoj a prodej software, prodej hardware, řešení IT na klíč
Copyright © 2017 by "FofrsIT"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: develop@fofrs-it.cz
Aktuální verze WinFofrs: 1.90.x
Užitečně odkazy
WinFofrs