Individuální přístup ..
Síla technické podpory ..
Vývoj - zajištění budoucnosti ..
Ke každému kvalitnímu programu patří také kvalitní zajištění jeho chodu. Důležité je nejen dokázat vyřešit nastalé problémy v co možná nejkratší době (což je z naší strany považováno za standard), ale dokázat v případě potřeby i poskytnout okamžitou radu s ovládáním a funkcí programu. Doby jsou povětšinou podchyceny v  podepsaných smlouvách a odvíjí  se od financí vynaložených na  zajištění podpory. Maximální běžný čas (bez uskutečněné dohody) ve kterém reagujeme na nahlášený problém je 48 hodin. Díky speciálním programům dálkové správy a rychlému internetovému připojení jsme naopak schopni zareagovat do několika minut. Zajímavou skutečností je i možnost rychle řešit dodatečné požadavky jednotlivých klientů. Kromě obvy-klých školení souvisejících s koupí programu realizujeme i řadu  školení dodatečných, které mohou být  zaměřeny více na postupy zrychlující a zjednodušující běžnou denní práci s programem WinFofrs. Za několik let existence jsme si vytvořili i síť ekonomických poradců a auditorů použitelných pro konzultace  problémů z  tohoto odvětví. Na základě vlastních zkušeností  můžeme doporučit  firmy se kterými v oblasti finančnictví a ekonomiky úzce spolupracujeme.
Od počátku fungování upřednostňujeme individuální přístup k zákazníkovi před masovou distribucí vytvořeného softwaru. To znamená, že dokážeme upravit nabízený software dle jakéhokoli specifického přání. V současné době se snažíme udržet jednotlivé požadavky v určitých mezích a to hlavně pro finanční náročnost těchto řešení. Proto je program WinFofrs vytvořen tak aby vyhovoval co možná největšímu okruhu uživatelů. Obsahuje množství parametrů a nastavení díky kterým je možno měnit chování programu a jeho jednotlivých funkcí dle potřeby. To ovšem neznamená, že se specifickým úpravám vyhýbáme, jen je třeba na počátku dobře zvážit jestli je návratnost vložených investic pro klienta reálná.
Důležitou součástí fungujícího software majícího ambice zajistit si budoucnost na trhu, je zdokonalování současného stavu a vytváření nových verzí i celých systémů, které dokáží řešit problematiku efektivněji a jednodušeji. Takovéto důvody musí být samozřejmě podepřeny kvalitním programovacím jazykem a stabilním databázovým prostředím. Vývoji věnujeme maximální úsilí a prostředky, protože zcela chápeme jeho důležitost. Pro program WinFofrs se nyní pracuje na vylepšení generátoru sestav (s možností vyhledávání a používání kursorových kláves), universálních tiskových sestavách pro každý modul a v nejbližší budoucnosti se připravuje integrace skladového hospodářství a fakturace s internetovým objednávkovým systémem. Ve vývoji nám v nemalé míře pomáhají i požadavky a připomínky Vás uživatelů, za což jsme velice vděčni.
Ekonomický software WinFofrs, vývoj a prodej software, prodej hardware, řešení IT na klíč
Copyright © 2017 by "Your Name"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: yourname@domain.com
Aktuální verze WinFofrs: 1.86.5
Vývoj a podpora
Užitečně odkazy