Controlingové tabulky pro sledování účetních bilancí ..
Program pro tvorbu paletových štítků dle GS1 ..
Komunikace s cizími informačními systémy ..
Účetní doklad skladových pohybů ze systému SAP - propojení ..
Účetní doklad skladových pohybů ze systému BRAIN - propojení ..
Předávání dat internetovým serverům ..
Totožný externí program jako je popsán o odstavec výše - jen pro systém BRAIN.
K bezproblémovému a nadstandardnímu chodu ekonomického programu patří i různé nadstavbové externí programy (vytvářené povětšinou na základě řešení konkrétních problémů) sloužící pro exporty dat do statistických a vyhodnocovacích agend, pro komunikace s jinými systémy, importy dat z cizího softwaru atd..
Na základě potřeby sledování podrobných analýz hospodaření, přesných pohybů nákladů a výnosů byla vytvořena kostra automatického controlingu, použitelná pro široký okruh zákazníků. Zbytek je pro každou instalaci speciálně přizpůsoben dle potřeby. A protože bylo dalším důležitým požadavkem data zobrazovat nejen v numerických ale i v grafických podobách použili jsme program Microsoft Excel s makry Visual Basicu. Toto řešení zahrnuje i tu výhodu, že  si zákazník  konečné tabulky doupravuje  v průběhu používání sám.  Celý proces spočívá ve vyexportování dat z programu WinFofrs a následném automatickém načtení do MS Excelu kde jsou již připraveny konkrétní tabulky nebo grafy. Tímto způsobem například řešíme situaci kdy dceřinná česká pobočka posílá přehledy výnosů a nákladů (a to až na jednotlivé pracovníky) mateřské firmě do zahraničí podle odlišných účetních souvztažností.
Postupem času se vyskytl problém některých dodavatelských firem při tvorbě a tisku standardizovaných paletových štítků. Jelikož je zbytečné a někdy i nerealizovatelné měnit celý skladový systém, zpracovali jsme zadání a připravili jednoduchý program vykonávající tyto funkce. Paletový štítek má svou unikátní číselnou řadu a je možno kdykoli zpětně vytvořený znovu tisknout. Program obsahuje i číselník zboží, který si vytváří sám uživatel.
Protože mnoho našich klientů používá různé alternativní systémy (software pro řízení výrob, specifické skladové a spediční programy) je nutno vytvořit převodové můstky mezi těmito systémy a programem WinFofrs. V případě možnosti exportování dat z těchto systémů do obecných textových nebo databázových souborů (dbaseIII, dbaseIV, TXT, CSV) je možno připravit tento můstek i bez pomoci dodavatele programu. Pokud není export standardně možný je nutné aby bylo dohodnuto s dodavatelem jakým způsobem bude komunikace probíhat a jaká bude struktura datových souborů.
Dle jednoho speciálního požadavku realizovat propojení programu WinFofrs (účetního modulu) se systémem SAP (skladového modulu) byl vytvořen standardní převodový můstek zajišťující komunikaci mezi jednotlivými daty. Lze touto cestou dosáhnout automatického zaúčtovávání vystavených faktur, dodacích listů a dobropisů. Spojení funguje obousměrně. Zpět se naopak posílá soubor dlužníků a upomínek. Pokud by toto propojení plně nevyhovovalo určité  specifikaci zákazníka je  možno, ve  velmi krátké  době, převodový můstek upravit.  Díky tomu je tento propojovací program využitelný pro více potenciálních zájemců pracujících se skladovým hospodářstvím SAP.
Důležitou možností rychlého využití dat je dnes internetová komunikace. Probíhat může samozřejmě oběma směry tzn. poskytování dat zákazníkům a sběr a vyhodnocování dat od zákazníka. Tento způsob využívají např. objednávací internetové portály nebo www servery pro přehledy ceníků a stavu skladu pro obchodní zástupce. Princip je podobný jako v předchozím případě jen s tím že na opačné straně nefiguruje specifický program ale běžný internetový server. Příkladem využití je právě internetový objednací systém. Na internet se exportuje zákaznický ceník s cenami a stavy skladu tak aby měl zákazník k dispozici podklady potřebné pro vytvoření objednávky. Tu potom přes internetový prohlížeč vyplní a zapíše na server. Z takto připravené internetové objednávky je vytvořena objednávka a potvrzení objednávky v systému WinFofrs. Zpětně je předáván stupeň zpracování zpět na internet. Vyřízení dokladů se tak zkrátí na nejmenší možnou dobu.
Ekonomický software WinFofrs, vývoj a prodej software, prodej hardware, řešení IT na klíč
Copyright © 2017 by "Your Name"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: yourname@domain.com
Aktuální verze WinFofrs: 1.86.5
Externí moduly
Užitečně odkazy